ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) အတြက္ ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း၊ ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်း၊ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) အတြက္ ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း၊ ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်း၊ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) အတြက္ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း၊ ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်း၊ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

YGEA ရည္ၫႊန္းေစ်း

အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သား − 2298500 က်ပ္။ ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်း=တစ္ေအာင္စ − 1951ေဒၚလာ။
ျပင္ပ ေ႐ႊေစ်း။ အေခါက္ေ႐ႊ တက်ပ္သား − 2875000 က်ပ္ (ေရာင္း) အေခါက္ေ႐ႊ တက်ပ္သား − 2840000 က်ပ္ (ဝယ္) ၁၅ ပဲရည္ ၁ က်ပ္သား − 2700000 က်ပ္

ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းမ်ား

ေဒၚ လာေစ်း=အဝယ္(2848 MMk) အေရာင္း(2855 MMK)

ထိုင္းဘတ္ေစ်း

အဝယ္(86.5 MMK) အေရာင္း(87.5 MMK)

စင္ကာပူေစ်း

အဝယ္(2160 MMK) အေရာင္း(2175 MMK)

ယူ႐ိုေစ်း

အဝယ္(3010)အေရာင္း(3045)

မေလးရွားရင္းဂစ္

အဝယ္(650 MMK)အေရာင္း(670 MMK)

တ႐ုတ္ယြမ္

အဝယ္(415 MMK)အေရာင္း(425 MMK)

ဂ်ပန္ယန္း

အဝယ္(21.5)အေရာင္း(22.5)

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း

ရန္ကုန္

92 Ron – 2200 က်ပ္၊95 Ron – 2260 က်ပ္၊ဒီဇယ္ − 2410 က်ပ္၊ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ − 2490 က်ပ္

ေနျပည္ေတာ္

92 Ron – 2240 က်ပ္၊95 Ron – 2310 က်ပ္၊ဒီဇယ္ − 2460 က်ပ္၊ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္ − 2540 က်ပ္

မႏၲေလး

92 Ron – 2250 က်ပ္၊95 Ron – 2310 က်ပ္၊ဒီဇယ္ − 2460 က်ပ္၊ပရီမီယမ္ ဒီဇယ္− 2540 က်ပ္
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မွီျငမ္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
crd


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *