ဆိုလာျပားမွ မီးေလာင္ရျခင္း ႏွင့္ မီးမေလာင္ေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ…?

ဆိုလာျပားမွ မီးေလာင္ရျခင္း ႏွင့္ မီးမေလာင္ေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ…?

ဆိုလာျပား မွမီးေလာင္ရျခင္း…

ဆိုလာျပားမွ တစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈအခ်ိဳ႕မွာ အားသြင္းရာ တြင္ အဓိက အေရးပါသည့္ (Charge Controller) ဘက္ထရီ အားျပည့္ခါနီးႏွင့္ ျပည့္ေသာအ ခါ လွ်ပ္စီးႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးသည့္ ကိရိယာ မတပ္ဆင္ ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။ ‘‘ဆိုလာကေန ထြက္တဲ့ ႀကိဳး ကို သင့္ေတာ္တဲ့ ႀကိဳး မသုံးတာ၊ အရည္အေသြး ျပည့္မီတဲ့ ေၾကး ႀကိဳး မသုံးတာ၊ ဆိုလာျပားကို သယ္လာ သယ္သြား လုပ္ရင္း ဝါယာႀကိဳး တစ္ေလွ်ာက္ ႀကိး ေပါက္ တာကို ဂ႐ု မစိုက္မိတာ၊ ဆိုလာ ျပား ကို ေခါင္မိုးေပၚ ထားတဲ့အခါ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္တုပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳမိဘဲ ဘက္ထရီေရာ ဆိုလာျပားအေနာက္မွာပါ အေပါင္း၊ အႏုတ္ငုတ္မွာ ႀကိဳး ေခ်ာင္ေနတာ၊ ၾကားထဲမွာ ႀကိဳးဆက္ထား တဲ့ အပိုင္းေတြမွာ မေသခ်ာတာ က မီးေလာင္ဖို႔ အတြက္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ”

ဆိုလာျပား မွ မီးေလာင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားရေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ…?

(၁) Controller ခံ သုံးပါ။

(၂) အဝင္ ႀကိဳးကို သတိမွတ္ထား ေသာ original ဝါယာႀကိဳးကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

(၃) အိမ္၌ လူမရွိသည့္ အခါမ်ိဳး ခရီးရွည္ ထြက္သည့္ အခါမ်ိဳးတြငိ Controller or breaker main switch ပိတ္ ထားပါ။

(၄) ဘက္တရီ မွာ အားအဝင္မ်ား၍ အသုံးမျပဳႏိုင္ေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ မီးေလာင္မႈမ်ား မျဖစ္ပြါးရေလေအာင္ ဆိုလာ အဝင္ႀကိဳးကို breaker ခံပါ ပီးလွ်င္ controller ခံထားပါ။ ခရီးရွည္ ထြက္လွ်င္ ပိတ္ထား ခဲ့ပါ။

(၅) ေန ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီ အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးတြင္ ဆိုလာျပားႏွင့္ ဘက္ထရီအိုး ၾကား ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည့္ ဆိုလာ ဝိုင္ယာႀကိဳးကို ေနအပူဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္

အပူခ်ိန္ မလြန္ကဲရန္ ပိုက္လုံးထဲ ထည့္၍ အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ crd


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *